ဘဝရဲ႕အနာၾကင္ရဆံုး အခ်ိန္ေတြ

0
6663

၁။ သင္ေမ့ေဖ်ာက္ပစ္ဖို႔ ၾကိဳးစားေနတဲ့ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကို     ျပန္သတိရေနတဲ့ အခ်ိန္။

၂။ သင့္ခံစားခ်က္ကို ဖုံးကြယ္ဖို႔ ၾကိဳးစားေနရတဲ့ အခ်ိန္။

၃။ ကိုယ့္ကို လံုးဝမခ်စ္တဲ့သူ တစ္ေယာက္ကို ခ်စ္မိေနတဲ့အခ်ိန္။

၄။ တစ္ေယာက္ေယာက္ကို ခ်စ္မိေနတာ ဖံုးကြယ္ထားရတဲ့ အခ်ိန္။

၅။ အခ်စ္ေၾကာင့္ အရမ္းခံစားခဲ့ရေပမဲ့ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ထပ္ခ်စ္မိသြားတဲ့အခ်ိန္။

၆။ လူတစ္ေယာက္ကို စြဲစဲြလန္းလန္းနဲ႕ အရမ္းခ်စ္မိေနတဲ့ အခ်ိန္။

၇။ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးဆိုတာ သိထားတဲ့ အရာတစ္ခုကို ႏွလံုးသားက လက္ခံျပီးသားျဖစ္ေနတဲ့ အခ်ိန္။

၈။ ကိုယ့္အေပၚသစ ၥာ မထားႏိုင္မွန္းသိထားတဲ့ လူတစ္ေယာက္နဲ႔ ပတ္သက္မိေနတဲ့ အခ်ိန္။

ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၲဝင္ မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္ျခင္း ျဖစ္သည္။