စိတ္ဓာတ္သိမ္ဖ်င္းတဲ့ သူတစ္ေယာက္နဲ႔ ခ်စ္မိေနၿပီဆိုရင္

0
1535

၁။ အခ်စ္ေရးမွာ ႀကံဳေတြ႕ရတဲ့ ျပႆနာရပ္တုိင္းအတြက္ သင့္ကိုပဲ အျပစ္တင္ခံရလိမ့္မယ္။

၂။ သင့္ကိုနားလည္ဖို႔ မႀကိဳးစားဘဲ အေျခအေနတိုင္းမွာ သင့္ရဲ႕အမွားေတြကိုပဲ ေထာက္ျပခံေနရလိမ့္မယ္။

၃။ သူမွားတဲ့အခါမွာေတာ့ မသိခ်င္ဟန္ေဆာင္ၿပီး သင့္ခံစားခ်က္ေတြကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈခံရလိမ့္မယ္။ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၳဝင္ မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

၄။ သင့္ကို တံုးအသူအျဖစ္သေဘာထားၿပီး အလိမ္အညာစကားေတြနဲ႔ လွည့္ဖ်ားတာကို ခံရလိမ့္မယ္။

၅။ သူ႔အတြက္သာ သူၾကည့္တတ္တဲ့သူ႔စရုိက္ေၾကာင့္ အၿမဲတမ္းစိတ္႐ႈပ္ေနရလိမ့္မယ္။

၆။ သူတို႔ရဲ႕အ႐ႈံးေတြအတြက္ သင့္ကိုအျပစ္တင္တာ ခံရလိမ့္မယ္။

၇။ သူတို႔အတြက္ေပးဆပ္ရင္း သင့္ရဲ႕ဂုဏ္သိကၡာနဲ႔ တန္ဖိုးေတြကို စေတးေနရလိမ့္မယ္။

၈။ သူတို႔အတြက္အခ်ိန္ေပးရင္း အျခားသူေတြနဲ႔ ေျပာဆိုဆက္ဆံေရးေတြ နည္းလာလိမ့္မယ္။

၉။ သင့္ကိုနိမ့္ခ်ဆက္ဆံတတ္တာေၾကာင့္ သင့္ကိုယ္သင္ယံုၾကည္မႈေတြ နည္းပါးလာလိမ့္မယ္။