သားသားမီးမီးေတြကို သင္ၾကားထားေပးသင့္တဲ့စည္းကမ္းခ်က္ေလးေတြ (၄)

0
903
အိမ္အလည္အပတ္သြားတဲ့အခါ လိုက္နာသင့္တဲ့စည္းကမ္းခ်က္ေလးမ်ား

၁။ သူတစ္ပါးက မဖိတ္ေခၚဘဲ အိမ္အလည္သြားတာမ်ိဳးကို ေရွာင္ၾကဥ္ခိုင္းပါ။

၂။ သူတစ္ပါးအိမ္မွာ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္မရွိ အၾကာႀကီးေနထိုင္တာမ်ိဳး ေရွာင္ၾကဥ္ခိုင္းပါ။

၃။ သူငယ္ခ်င္းအိမ္မွာ ၾကာမယ္ဆိုရင္ မိဘ၊ အုပ္ထိန္းသူေတြကို ခြင့္ေတာင္းခိုင္းပါ။ ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၳဝင္ မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

၄။ သူတစ္ပါးအိမ္အလည္သြားတဲ့အခါ သူတစ္ပါးကိစၥေတြမွာ ကူညီလုပ္ကိုင္ေပးတတ္တဲ့ အက်င့္ေလး သင္ထားေပးပါ။

၅။ သူတစ္ပါးအိမ္ကမျပန္ခင္ ကိုယ္ဖြခဲ့တဲ့အမိႈက္ေတြရွိရင္ တစ္ခါတည္းျပန္သိမ္းခဲ့တတ္တဲ့ အက်င့္ေလး သင္ၾကားထားေပးပါ။

၆။ သူတစ္ပါးအိမ္ကမျပန္ခင္ ဧည့္ဝတ္ေက်ပြန္မႈအတြက္ အိမ္ရွင္ကိုေက်းဇူးတင္စကားဆိုတတ္တဲ့ အက်င့္ကို သင္ၾကားထားေပးပါ။

ကေလးေတြဆိုတာ အနာဂတ္ရဲ႕ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္အေလာင္းအလ်ာေလးေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ က်င့္ဝတ္ေကာင္းေလးေတြ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေစဖုိ႔ ဒီစာေစာင္ေလးကုိ SHARE လိုက္ပါဦးေနာ္။