ကမ႓ာၾကီးကို သိပၸံပညာျဖင့္ ေျပာင္းလဲေစခဲ့ေသာ မွတ္သားဖြယ္အမ်ိဳးသမီးေလးေယာက္

0
995

စာအုပ္တစ္အုပ္၏ အဖံုးကိုၾကည့္ျပီး စာအုပ္ထဲမွာပါေသာ အေရးအသားအေၾကာင္း အကဲခတ္ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ထိုနည္းအတူ အထက္ပံုပါ အမ်ိဳးသမီးေလးဦးတို႔သည္ သိပၸံေလာကတြင္ လြမ္းမိုးေက်ာ္ၾကားျပီး ကမ႓ာၾကီးကို ေျပာင္းလဲၾကလိမ့္မယ္လို႔ သင္ေတြးမိခဲ့ပါသလား? ပံုကိုသာၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ကၽြန္မလည္း မထင္ခဲ့ပါဘူး။ သို႔ေသာ္လည္း ေအာက္ပါပံုတို၀တၳဳမ်ားကို ဖတ္ၾကည့္မွ အံ့ၾသမႈမ်ားမိပါတယ္။ ဒီ၀တၳဳတိုေလးေတြ ဘယ္လိုေကာင္းတယ္ဆိုတာ ေဖာ္ၾကဴးရမယ္ဆိုရင္ ဒီစာေစာင္ေလးဟာ အင္မတန္ရွည္လ်ားသြားႏိုင္ပါတယ္။ ကဲ ကၽြန္မခ်ီးမြမ္းခန္းေတြ မလြန္ေသးခင္ ေအာက္ပါစာတို၀တၳဳေလးေတြကို ဖတ္ၾကည့္ရေအာင္။

ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏဝင္ မဂဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

Rosalind Franklin [25 July 1920 – 16 April 1958]

ရိုဆယ္လင္း (Rosalind) သည္ DNA ၏ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုကို သိရွုိေစေသာ ကမ႓ာေက်ာ္ photograph 51 ကို ေတြ႕ရွိခဲ့သူျဖစ္သည္။ သူမသည္ အသက္၁၅ႏွစ္အရြယ္မွစ၍ သိပၸံပညာရွင္တစ္ဦး ျဖစ္လာရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။ ရိုဆယ္လင္း သည္ Cambridge University မွ ပညာသင္ဆုခ်ီးျမင့္ျခင္းခံရျပီး ဓာတုေဗဒဘာသာရပ္ကို ေလ့လာသင္ယူခဲ့သည္။ X-ray diffraction နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳျပီး ေက်ာက္မီးေသြး၏ ေမာ္လီက်ဴးတည္ေဆာက္ပံုကို ျပသျခင္းျဖင့္ PhD ဘြဲ႕ရယူႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ သူမသည္ Kings College တြင္ သူကၽြမ္းက်င္ေသာ X-ray diffraction နည္းလမ္းျဖင့္ DNA ၏ပံုသ႑န္ကိုအေသးစိတ္ သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သူ႔လုပ္ေဆာင္ေတြ႕ရွိခ်က္ မ်ားက သူ႔ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားကို  ႏိုဘယ္လ္ဆု ဆြတ္ခူးေစႏိုင္ရန္ မ်ားစြာအေထာက္္အကူျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ရိုဆယ္လင္းသည္ ေဆးရြက္ၾကီးတြင္က်ေသာ ပိုးတစ္မ်ိဳးႏွင့္ ပိုလီယိုပိုးတို႔ကို ေရွ႕ေဆာင္ေလ့လာခဲ့သူတစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။

IrèneJoliot-Curie[12.September,1897 – 17.March,1956]

ဒုတိယအမ်ိဳးသမီးေလးမွာ ပိုလိုနီယံ ႏွင့္ ေရဒီယံ ကို ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့ေသာ ေမရီ ကာရီ (Marie Curie) ႏွင့္ ပီယာ ကာရီ(Pierre Curie) တို႔၏ သမီးငယ္ေလးျဖစ္သည္။ သူသည္ သူ႔ခင္ပြန္း ဖရက္ဒရစ္(Frederic) ႏွင့္အတူ artificial radioactivity ကို ဖန္တီးႏိုင္ခဲ့ျပီး ဓာတုေဗဒပညာရပ္ျဖင့္ ႏိုဘယ္လ္ဆု ဆြတ္ခူးႏိုင္ခဲ့သည္။ အိုင္းရင္း(Irene) မွာ ငယ္စဥ္ကတည္းက ပညာေရးတြင္ အလြန္ထူးခၽြန္ခဲ့ျပီး သူ႔မိခင္ ထူေထာင္ခဲ့ေသာ က်ားမ မေရြး တက္ခြင့္ရွိေသာပါရီစီယန္(Parisian) ေက်ာင္းတြင္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ အိုင္းရင္း(Irene) သည္ သူနာျပဳတကၠသိုလ္တြင္ ဆက္လက္ပညာဆည္းပူးခဲ့ေသာ္လည္း ပထမကမ႓ာစစ္ေၾကာင့္ ပညာေရးတစ္ပိုင္းတစ္စ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ သူမႏွင့္ သူ႔မိခင္တို႔မွာ စစ္အတြင္း ေဆးရံုသို႔ေရာက္ရွိလာေသာ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ားအား မိမိတို႔တတ္ကၽြမ္းေသာ ပညာရပ္ျဖင့္ အားတက္သေရာ ပါ၀င္ကူညီခဲ့ၾကသည္။ ဤလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ စစ္ဌာနမွ ဂုဏ္ျပဳဆုတံဆိပ္ ခ်ီးျမင့္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ စစ္ျပီးကာလတြင္ မိခင္၏ လုပ္ငန္းမ်ား ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ျပီး ဖရက္ဒရစ္(Frederic) ႏွင့္ခ်စ္ကၽြမ္း၀င္ခဲ့သည္။ သူတို႕ႏွစ္ဦးလက္တြဲကာ ႏ်ဴးကလီးယားႏွင့္ဆိုင္ေသာ ရူပေဗဒပညာရပ္မ်ား၊ ေဆးပညာ၏အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ားႏွင့္ ကင္ဆာေရာဂါကုသျခင္းကို အေထာက္အကူျပဳေစသည့္ ဓာတုေဗဒဆိုင္ရာ ရွာေဖြေတြ႕ရွိမႈမ်ားျဖင့္ ကမ႓ာၾကီးအား ပိုမိုအျမင္က်ယ္လာေစခဲ့ပါသည္။

Esther Lederberg [December 18, 1922 – November 11, 2006]

အိစ္တာ (Esther) သည္ ကမ႓ာေပၚတြင္ ထင္ရွားေသာ အဏုဇီ၀ေဗဒပညာရွင္ microbiologist ႏွင့္ ဗီဇမ်ိဳးေစ့ေလ့လာေသာပညာရွင္ geneticist တစ္ဦးျဖစ္္ပါသည္။ သူ၏ မွတ္တမ္းတင္ဖြယ္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိမႈမ်ားစြာအနက္ လန္ဘာေဖ့ခ်္(Lambda Phage) ဟုေခၚေသာ ဘက္တီးရီးယားအတြင္းတြင္ ေနထိုင္ေသာ ဗိုင္းရပ္ပိုးတစ္မ်ိဳးကို ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့ျခင္းသည္ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးမ်ား၏ မ်ိဳးရိုးဗီဇျဖစ္စဥ္ သေဘာတရားမ်ားေလ့လာရာတြင္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳခဲ့သည္။ သူသည္ ငယ္စဥ္ကတည္းက ဆင္းရဲႏြမ္းပါးစြာ ၾကီးျပင္းခဲ့ရသည္။ ေက်ာင္းစရိတ္မ်ား ေပးရန္ မစားမေသာက္ဘဲေနခဲ့ရသည္အထိ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးခဲ့သည္။ ဓာတ္ခြဲခန္းတြင္ စမ္းသပ္ရန္ အသံုးျပဳေသာ တိရစၧာန္ေလးမ်ားကို ညစာအျဖစ္ စားသံုးခဲ့ရသည္။ အသက္ (၁၆)ႏွစ္အရြယ္တြင္ အထက္တန္းျပီးဆံုးျပီး အသက္ (၂၀)ႏွစ္တြင္ ေကာလိပ္ဒီဂရီ ျပီးဆံုးခဲ့ေသာ ထူးခၽြန္ထက္ျမတ္သူတစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။ အိစ္တာသည္ သူ႔ခင္ပြန္းလုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ ဘက္တီးရီးယားပိုးမႊားမ်ား ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္ကို ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာရာတြင္ မိတ္ကပ္တို႔ဘတ္ကိုအသံုးျပဳျပီး ကူညီလုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ ဤေလ့လာမႈၾကီးေၾကာင့္ သူမ၏ခင္ပြန္းသည္အား ႏိုဘယ္လ္ဆု ဆြတ္ခူးေစႏိုင္ခဲ့သည္။

Barbara Mclintock [June 16, 1902 – September 2, 1992] 

ဘာဘရာ သည္ ကလာပ္စည္းမ်ား ႏွင့္ မ်ိဳးရိုးဗီဇမ်ားကို ေလ့လာေသာ ပညာရွင္ (Cytogeneticist) အျဖစ္ ၁၉၈၃ခုႏွစ္ ရူပေဗဒႏွင့္ ေဆးပညာရပ္တြင္ ႏိုဘယ္လ္ဆု ဆြတ္ခူးႏိုင္သူ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ နာမည္အရင္းက အယ္လီေနာ္(Eleanor) ျဖစ္ျပီး သူ၏ ေယာက်္ားေလးဆန္ေသာ စရိုက္လကၡဏာမ်ားေၾကာင့္ သူမ၏မိဘမ်ားက ဘာဘရာဟုေျပာင္းလဲေခၚဆိုခဲ့သည္။ အထက္တန္းေက်ာင္းျပီးဆံုးေသာအခါ သူ၏မိခင္က တကၠသိုလ္ တက္ေရာက္ရန္တားျမစ္ခဲ့သည္။ တကၠသိုလ္ ပညာတတ္ေျမာက္ခဲ့လွ်င္ အိမ္ေထာင္ျပဳရာတြင္ အခက္အခဲျဖစ္မည္ကို ပူပန္၍ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဘာဘရာ၏ ဖခင္အကူအညီျဖင့္ Cornell Universityတြင္ တက္ေရာက္ခြင့္ ရခဲ့သည္။ Cornell University တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား မ်ိဳးရိုးဗီဇပညာရပ္ျဖင့္ ဘြဲ႕ရယူျခင္းကို ပိတ္ပင္ထားသျဖင့္ ရုကၡေဗဒပညာရပ္ျဖင့္ ဘြဲ႕ရယူခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဘာဘရာ သည္သူမ၏သုေသတနမ်ားျဖင့္ မ်ိဳးရိုးဗီဇပညာေလာကကို တစ္ေခတ္ဆန္းေစခဲ့သည္။ သူမသည္ ခရိုမိုဆုမ္း တစ္ခုမွတစ္ခုသို႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ မ်ိဳးရိုးဗီဇမ်ားျဖစ္ေပၚလာျခင္းကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ျပီး ႏိုဘယ္လ္ဆု ဆြတ္ခူးႏိုင္ခဲ့သည္။ သူမ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ေရာဂါမ်ားကုသရာတြင္ ပဋိဇီ၀ေဆးမ်ားကို ခုခံႏိုင္ေသာ ဘက္တီးရီးယားမ်ား၏ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုမ်ားေလ့လာရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစခဲ့သည္။

အ​ထက္ပါ ​ေဆာင္​းပါးကိုိွဖတ္ၿခင္းၿဖင္. တစ္​ခုခု သင္​ယူရရွိခဲ့တယ္​ဆိုရင္​သင္​့သူငယ္​ခ်င္​း​ေတြကို SHARE ေပးဖို႔မ​ေမ့ပါနဲ႔။ LIKE လုပ္ရန္လည္း သတိရေပးပါ၊