သင့္မွာဒီလိုအက်င့္ဆိုးေတြရွိေနရင္ ခုပဲစြန္႕ပစ္လိုက္ပါေတာ့

0
11238
Photo reference: http://www.tattoopinners.com/

၁။ ကိုယ့္ကိုယ္ကို သံသယစိတ္ေတြ မ်ားေနၿခင္း။

၂။ အရာရာ မေကာင္းျမင္တတ္ျခင္း။

၃။ က်ရွုံးမႈကို စိုးရိမ္ေႀကာင့္ႀကေနျခင္း။

၄။ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစတဲ့ အရာေတြကို မစြန္႔လႊတ္ႏိုင္ျခင္း

၅။ အတင္းအဖ်င္း ေျပာဆိုတတ္ျခင္း။

၆။ တစ္ပါးသူကို အျပင္းအထန္ ေဝဖန္တတ္ျခင္း။

၇။ စိတ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ကင္းမဲ့ေနၿခင္း။

၈။ က်န္းမာေရးႏွင့္ မညီညြတ္ေသာ အစားအေသာက္မ်ား စားသံုးျခင္း။

၉။ ပ်င္းရိေနျခင္း။

၁ဝ။ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အၿမဲတေစ အျပစ္ၿမင္ေနျခင္း။

၁၁။ မလိုအပ္ဘဲ အခ်ိန္ဆဲြေနျခင္း။

၁၂။ သူတစ္ပါး အလိုဆႏၵေတြကို အတိုင္းထက္အလြန္ လိုက္ေလ်ာေနၿခင္း။

ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၲဝင္ မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ႀကိဳက္ရင္ Share