႐ိုးရွင္းေသာ ဘဝ ပိုင္ဆိုင္လိုပါသလား

0
4674

တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို သတိရေနတာလား ။ ။ဖုန္းဆက္လိုက္ပါ။

ေတြ႔ခ်င္ေနလား ။ ။ ေတြ႔ဖို႔ၾကိဳးစားလိုက္ပါ။ ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၲဝင္ မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

နားလည္ေပးေစခ်င္တာလား ။ ။အေကာင္းဆံုးေျဖရွင္းျပီး နားလည္မွုရယူဖို႔ ၾကိဳးစားလုိက္ပါ။

စိတ္ထဲမွာသံသယမရွင္းပဲ ျဖစ္ေနတယ္လား ။ ။ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာဆို ေျဖရွင္းလိုက္ပါ။

တစ္စံုတစ္ေယာက္ ကိုစိတ္ထဲမွာ မႏွစ္ျမိဳ႕သလိုျဖစ္ေနတာလား ။ ။ စိတ္ထဲမွာမထားပဲ ဖြင့္ဟ ေျပာလိုက္ပါ။

တစ္ခုခုကို  နွစ္သက္ေနတယ္မလား ။ ။ ဒါဆိုလဲ သင္နွစ္သက္ေၾကာင္းေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါ။

တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေနတာလား ။ ။ ဖြင့္ဟေျပာဆိုလိုက္ပါ။

ဘဝဆိုတာခဏေလးပါ။ စိ္တ္ထဲမွာရွိတာေတြ ဖံုးကြယ္ေနရတာ အရမ္းပင္ပန္းပါတယ္။

ဒီေတာ့ ခဏပဲရွင္သန္ခြင့္ရတဲ႔ ဒီအခ်ိန္ေလးမွာ ဘဝကို အရိုးရွင္းဆံုးျဖတ္သန္းပါ။