၂၉။ ႏွလံုးသား-အာဟာရ

0
1055

ေခြးေဟာင္တိုင္း ကိုယ္သြားေနတာရပ္ျပီး ခဲနဲ႔လိုက္ထုေနမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ သင္လိုရာပန္းတိုင္ကို ေရာက္မွာကို မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။

ဝင္စတန္ ခ်ာခ်ီ(Winston Churchill)

Winston Churchill (၃၀-၁၁-၁၈၇၄ မွ ၂၄-၁-၁၉၆၅) သည္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံ၏ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္တစ္ဦး ျဖစ္ျပီး ၂ဝ ရာစုမွာ ထင္ရွားခဲ့တဲ့ စစ္ေခါင္းေဆာင္ၾကီးတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။