၂၇။ ႏွလံုးသား-အာဟာရ

0
1017

သင့္ရဲ႕အခ်ိန္ကို အထင္လဲြမႈေတြ လိုက္ေျဖရွင္းေနတာနဲ႔ပဲ မကုန္လြန္ပါေစနဲ႔။ သင္ရွင္းျပေနလဲ လူေတြက သူတို႔ယူဆတာပဲ အမွန္လို႔ အျမဲေတြးတတ္လို႔ပါ။_ေပါလို ကိုဟို(Paulo Coelho)

Paulo Coelho (၂၄-၈-၁၉၆၇)သည္ ႏိုင္ငံတကာက အသိအမွတ္ျပဳဆုလက္မွတ္ေတြကို ပိုင္ဆိုင္ထားျပီး ထင္ရွားတဲ့ ဘရာေဇးႏိုင္ငံသား ဝတၳဳေရးဆရာ တစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။