၂၄။ ႏွလံုးသား-အာဟာရ

0
1208

စိတ္မတည္မျငိမ္တဲ့ အခ်ိန္မ်ိဳးနဲ႔ ေဒါသထြက္ေနတဲ့ အခ်ိန္မ်ိဳးေတြမွာ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ အႀကီးအမား မခ်မိပါေစနဲ႔။ 

အထက္ပါ မိမိကိုယ္ကို တန္ဖိုးၿမတ္ႏိုးၿပီး လိုက္ဖက္ညီတဲ့ ဘဝလက္တြဲေဖာ္ ေရြးခ်ယ္သင့္တဲ့ ဆိုရိုးစကားအား အမည္မသိစာဆိုတစ္ဦး ေရးသားခဲ့ပါတယ္။