၂၀။ ႏွလံုးသား-အာဟာရ

0
977

ၾကင္သူဇနီးမယားကို ေႏြးေထြးစြာ ျပဳစုၾကင္နာတတ္တဲ့ ေယာက်္ားတစ္ေယာက္ဟာ သိပ္ကိုျမင့္ျမတ္တဲ့ မိခင္ဆီက ေပါက္ဖြားလာသူပါ။-အမည္မသိ

အထက္ပါ မိဘကိုတန္ဖိုးထားသင့္သည့္ ဆိုရိုးစကားအား အမည္မသိစာဆိုတစ္ဦး ေရးသားခဲ့ပါတယ္။