၁၈။ ႏွလံုးသား-အာဟာရ

0
1001

မိဘေတြ သက္ရွိထင္ရွားရွိေနစဥ္မွာ ၾကင္နာေႏြးေထြးပါ။ မိဘေတြရဲ႕တန္ဖိုးကို ဆံျဖဴသြားက်ိဳးတဲ႔အခ်ိန္မွ သိမယ္ဆို အခ်ိန္သိပ္ေႏွာင္း သြားပါလိမ့္မယ္။_အမည္မသိ

အထက္ပါ မိဘကိုတန္ဖိုးထားသင့္သည့္ ဆိုရိုးစကားအား အမည္မသိစာဆိုတစ္ဦး ေရးသားခဲ့ပါတယ္။