၁၄။ ႏွလံုးသား အာဟာရ

0
1022

သနားႀကင္နာပါ။ သို႔ေပမဲ့ မေပ်ာ့ညံ့မိေစနဲ႔။

ရဲဝင့္ပါ။ သို႔ေပမဲ့ အႏိုင္မက်င့္မိေစနဲ႔။

ဂုဏ္ယူပါ။ သို႔ေပမဲ့ မာန္မာနမေထာင္လႊားမိေစနဲ႔။ – အမည္မသိစာဆို

အထက္ပါ ဘဝကို ရုိးရွင္းစြာ ေက်ာ္လႊားရမည့္ ဆိုရိုးစကားကို အမည္မသိစာဆိုတစ္ဦးေရးသားခဲ့ပါတယ္။