၁ – ႏွလံုးသား အာဟာရ

0
1094
မွားေနရင္ ျပင္လိုက္ပါ။ ဘာမလုပ္ဘဲ စိုးရိမ္ပူပန္ေနတာ အက်ိဳးမရွိပါဘူး။
– အားနက္ ဟဲမင္းေဝး (Ernest Hemmingway)

Ernest Hemingway (21_7_1899 – 2_7_1961) သည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံရွိ နာမည္ေက်ာ္ စာေရးဆရာတစ္ဦး ၿဖစ္ခဲ့သည္။ Hemingway ၏ စာအုပ္မ်ားကို ယေန႔ေခတ္တိုင္ လူႀကိဳက္မ်ားလ်က္ရွိသည္။ “မွားေနရင္ ၿပင္လိုက္ပါ။ ဘာမလုပ္ဘဲ စိုးရိမ္ပူပန္ေနတာက အက်ိဳးမရွိပါဘူး။” ဆိုတဲ့ ဆိုရိုးစကားေလးကို ဆိုခဲ့သူပါ။