ေျဖာင့္မတ္သူနဲ႔ မေျဖာင့္မတ္သူၾကားက ကြာဟခ်က္မ်ား

0
372

ေျဖာင့္မတ္သူက အာ႐ံုစိုက္ခံရေအာင္လုပ္တာမ်ိဳး ေရွာင္တယ္။

မေျဖာင့္မတ္သူက အာ႐ံုစုိက္ခံရဖို႔ကို အပူတျပင္းႀကိဳးစားတယ္။

ေျဖာင့္မတ္သူက ၾကြားဝါရမွာရွက္တယ္။

မေျဖာင့္မတ္သူက အခ်ိန္ျပည့္ၾကြားဝါေနတယ္။

ေျဖာင့္မတ္သူက လူႀကိဳက္မ်ားေအာင္ႀကိဳးစားတာမ်ိဳးေတြ ေရွာင္တယ္။

မေျဖာင့္မတ္သူက လူေတြႀကိဳက္ဖို႔ပဲ အၿမဲႀကိဳးစားတယ္။

ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၳဝင္ မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေျဖာင့္မတ္သူက ကုိယ္ပုိင္အျမင္ကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ထုတ္ေဖာ္ျပသတယ္။

မေျဖာင့္မတ္သူက အတင္းအဖ်င္းပဲ အၿမဲေျပာေနတယ္။

ေျဖာင့္မတ္သူက တစ္ဖက္သားအေပၚ တန္ဖိုးထားၿပီး မၾကာခဏခ်ီးက်ဴးတတ္တယ္။

မေျဖာင့္မတ္သူက တစ္ဖက္သားအေပၚ အျပစ္တင္ေဝဖန္ၿပီး ကိုယ့္ကုိယ္ကိုပဲ ခ်ီးက်ဴးတယ္။

ေျဖာင့္မတ္သူက စိတ္ထားေကာင္းၿပီး အခ်ိန္ျပည့္ကူညီတတ္တယ္။

မေျဖာင့္မတ္သူက ကုိယ့္အတြက္လိုအပ္မွသာ တစ္ဖက္သားအေပၚေကာင္းတတ္တယ္။

ေျဖာင့္မတ္သူက ကတိေပးၿပီးရင္ တည္ေအာင္ႀကိဳးစားတယ္။

မေျဖာင့္မတ္သူက ကတိလြယ္လြယ္ေပးၿပီး လြယ္လြယ္ျပန္ဖ်က္တတ္တယ္။

ေျဖာင့္မတ္သူက လူတိုင္းကို တစ္ေျပးညီ ေလးေလးစားစားဆက္ဆံတယ္။

မေျဖာင့္မတ္သူက ၾသဇာအာဏာရွိတဲ့သူကိုသာ အေလးထားဆက္ဆံတယ္။

စာေစာင္ေလးကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရင္ LIKE & SHARE လိုက္ပါေနာ္။