ေအာင္ျမင္သူအျဖစ္ ပံုေဖာ္ေပးေနတဲ့ အမူအက်င့္မ်ား

0
651

ေအာင္ျမင္မႈဆိုတာ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ရရွိႏိုင္တဲ့ အရာတစ္ခုမဟုတ္ပါဘူး။ တစ္ေန႔ခ်င္းစီမွာ က်င့္ႀကံသြားတဲ့ အမူအက်င့္ေလးေတြ၊ ျဖည့္တင္းသြားတဲ့ အရည္အခ်င္းေတြကပဲ ေအာင္ျမင္သူအျဖစ္ ဖန္တီးပံုေဖာ္ေနတာပါ။ ေအာင္ျမင္ေနတဲ့သူကို ေလ့လာၾကည့္လိုက္တဲ့အခါ သူတို႔ကို ပံုေဖာ္ေပးေနတဲ့ အမူအက်င့္ေလးေတြကို ေအာက္ပါအတုိင္းေတြ႕ရပါတယ္။ စာခ်စ္သူတို႔လည္း က်င့္ႀကံၾကည့္ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈ ေလွကားထစ္ေပၚ တက္လွမ္းႏိုင္ေစဖို႔ ေဝမွ်ေပးလိုက္ပါတယ္ရွင္။

 

Leave a Reply