ေအာင္ျမင္မႈမရရွိေအာင္ ကိုယ့္ကိုယ္တုိင္တည္ေဆာက္ထားတဲ့ အတားအဆီးမ်ား

0
234

၁။ ရိုးေျဖာင့္မႈမရွိဘဲ လိမ္ညာတတ္တဲ့အက်င့္။

၂။ အရာရာတိုင္းမွာ အျခားလူေတြကို အျပစ္တင္တတ္တဲ့ အက်င့္။

၃။ ခံစားခ်က္ေတြကို အလြန္အမင္း ဖံုးကြယ္တတ္တဲ့အက်င့္။

၄။ အခက္အခဲျပႆနာေတြကို မေျဖရွင္းဘဲ ထားတတ္တဲ့အက်င့္။

၅။ အလြယ္တကူ စိတ္ပ်က္လက္ေလွ်ာ့တတ္တဲ့ အက်င့္။ ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၳဝင္ မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

၆။ ကိုယ္တန္ဖိုးထားရမယ့္အရာေတြကို တိတိက်က်သတ္မွတ္မထားတဲ့အက်င့္။

၇။ အရာရာတုိင္းကို သူမ်ားယံုေအာင္ သက္ေသျပေနတတ္တဲ့ အက်င့္။

၈။ အရာရာတုိင္းကို ၿပီးျပည့္စံုတယ္ထင္ေနတတ္တဲ့အက်င့္။

၉။ လုပ္သင့္တာေတြကို အခ်ိန္ေရႊ႕တတ္တဲ့အက်င့္။

၁ဝ။ အျခားလူေတြ စိတ္ခ်မ္းသာေစဖို႔ မိမိဆႏၵေတြကို စေတးတတ္လြန္းတဲ့ အက်င့္။

သိမွတ္စရာေလးကို သူငယ္ခ်င္းေတြအတြက္ SHARE ေပးလိုက္ပါဦး။