အရြယ္မတိုင္ခင္ ဆံပင္ျဖဴရျခင္း အေၾကာင္းအရင္းမ်ား

0
129

စဥ္းစားလြန္းရင္ ဆံပင္ျဖဴနိုင္တယ္တဲ့……

တကယ္ေကာ စဥ္းစားလြန္းလို႔ ဆံပင္ျဖဴတာလား… အျခားအေၾကာင္းေၾကာင့္လား သိႏိုင္ဖို႔ အရြယ္မတိုင္ခင္ ဆံပင္ျဖဴရျခင္း အေၾကာင္းအရင္းေလးေတြကို တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ရွင္။

အုပ္စုထဲမွာ ေငြေရာင္ ဆံပင္ေလးေတြနဲ႔ လွပေနတဲ့သူေလးေတြရွိရင္ ဘာ့ေၾကာင့္ျဖဴရတာလဲ သံုးသပ္ႏိုင္ေစဖို႔ SHARE ေပးလိုက္ပါဦး။