သင့္ကုိယ္သင္ခ်စ္ပါ။ တစ္ေယာက္ေယာက္က သင့္အေပၚ ခ်စ္ေစခ်င္တဲ့ပမာဏမ်ိဳးအတိုင္း သင့္ကုိယ္သင္ အမ်ားႀကီးခ်စ္လုိက္ပါ။

0
57

သင္က…

၁။ အခ်စ္နဲ႔ထိုက္တန္တယ္။

၂။ ကုိယ့္ကိုယ္ကို ဂ႐ုစုိက္မႈနဲ႔ထိုက္တန္တယ္။

၃။ ေလးစားမႈနဲ႔ထိုက္တန္တယ္။

၄။  ႐ိုးသားမႈနဲ႔ထိုက္တန္တယ္။

၅။ အေကာင္းဆံုးနဲ႔ထိုက္တန္တယ္။

၆။ သတိျပဳခံရထိုက္တယ္။

၇။ ပုိေကာင္းတဲ့အရာရာတိုင္းနဲ႔ ထိုက္တန္တယ္။

၈။ အေရးတယူဆက္ဆံခံရမႈနဲ႔ ထိုက္တန္တယ္။

၉။ နာက်င္ေအာင္ႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံခံရမႈေတြနဲ႔ ကင္းေဝးထိုက္သူျဖစ္တယ္။

ယံုပါ… သင္ဟာ တန္ဖိုးရွိတဲ့အရာအားလံုးနဲ႔ထိုက္တန္သူတစ္ေယာက္အျဖစ္ ဒီကမာၻေျမႀကီး ေပၚကို က်က္သေရမဂၤလာရွိစြာ ေမြးဖြားလာခဲ့တာပါ။ ဒါေၾကာင့္ အရာရာနဲ႔ထိုက္တန္တဲ့ သင့္ကိုယ္သင္ အခ်စ္ေတြအမ်ားႀကီးေပးလိုက္ပါ။

သင့္ကိုယ္သင္ေမးၾကည့္လိုက္ပါ။ သင္ေကာ သင့္ကိုယ္သင္ခ်စ္တတ္ၿပီလား။

Leave a Reply