လူတိုင္းအတြက္ က်န္းမာေရးနဲ႔ ညီညြတ္တဲ့ ကိုယ္ေနဟန္ထားေလးမ်ား

0
337
၁။ ထိုင္တဲ့အခါ ကုန္းၿပီးမထိုင္ပါနဲ႔။ မတ္မတ္ထိုင္ပါ။

ထိုင္တဲ့အခါမွာ ေက်ာရိုးကို မတ္မတ္တေျဖာင့္တည္းထားၿပီး မတ္မတ္ထိုင္ျခင္းက က်န္းမာေရးနဲ႔ ညီညြတ္ပါတယ္။ ခါးကုန္းၿပီး ထိုင္တာက ၾကာလာရင္ ေက်ာရိုးကို နာက်င္ေညာင္းညာေစၿပီး လက္ျပင္ကိုင္းသြားေစပါတယ္။

၂။ အိပ္တဲ့အခါ မနိမ့္မျမင့္ေခါင္းအံုးကိုသံုးပါ။

ပက္လက္အိပ္တဲ့အခါမွာ ေခါင္းအံုးက ပုခံုးနဲ႔ေခါင္းကို တစ္ညီတည္းျဖစ္ေစႏုိင္တဲ့ အျမင့္ကိုပဲ ေရြးသင့္ပါတယ္။ ျမင့္လြန္းတာက မေကာင္းသလို နိမ့္လြန္းတဲ့ေခါင္းအံုးေတြကလည္း ေခါင္းကိုက္၊ ဇက္ေၾကာတက္တာေတြ ျဖစ္ေစႏုိင္ပါတယ္။

၃။ ဖုန္းသံုးတဲ့အခါ ဖုန္းကို မ်က္ႏွာေရွ႕ထိ ေျမွာက္ကိုင္ၿပီးၾကည့္ပါ။

ဖုန္းသံုးတဲ့အခါ ငံု႔မၾကည့္ပါနဲ႔။ ဖုန္းကို ငံု႔ၾကည့္ျခင္းက ၾကာလာတဲ့အခါမွာ ဇက္ေၾကာတက္ၿပီး ေက်ာရိုးကို ထိခိုက္ေစႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဖုန္းကို မ်က္ႏွာနဲ႔တေျပးညီျဖစ္ေအာင္ ေျမွာက္ကိုင္ၿပီးမွ သံုးပါ။

၄။ ကြန္ပ်ဴတာသံုးတဲ့အခါ မ်က္ႏွာနဲ႔တည့္တည့္ထားပါ။

ကြန္ပ်ဴတာသံုးတဲ့အခါမွာ မတ္မတ္ထိုင္ၿပီး ကြန္ပ်ဴတာမ်က္ႏွာျပင္နဲ႔ မ်က္ႏွာကို မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္တေျပးတည္းျဖစ္ေအာင္လုပ္ၿပီးမွ ၾကည့္ပါ။ ဒါမွ အျမင္အာရံုထိခိုက္တာ၊ အာရံုေၾကာအားနည္းတာ၊ ဇက္ေၾကာတက္ေခါင္းကိုက္တာေတြမျဖစ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၅။ အေလးမတဲ့အခါ ေဆာင့္ေၾကာင့္ထိုင္ၿပီးမွ မ,ပါ။

ေလးလံတဲ့ပစၥည္းေတြကို သယ္မတဲ့အခ်ိန္မွာ ခါးကိုကိုင္းၿပီး ကုန္း,မမပါနဲ႔။ ေဆာင့္ေၾကာင့္ထိုင္၊ သယ္မၿပီးမွ မတ္တပ္ရပ္လိုက္ပါ။ ဒါဆိုရင္ အေလးမလိုက္လို႔ ခႏၶာကိုယ္ဟန္ခ်က္ပ်က္တာ၊ ခါးနာတာေတြမရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၆။ ေက်ာပိုးအိတ္လြယ္တဲ့အခါမွာ ခါးကို မတ္မတ္ထားၿပီးမွ လြယ္ပါ။

ေက်ာပိုးအိတ္အေလးႀကီးေတြကို လြယ္တဲ့အခါမွာ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ခႏၶာကိုယ္ကို ေရွ႕ဘက္ကိုကိုင္းၿပီး လြယ္တတ္ပါတယ္။ ဒီလိုေရွ႕ဘက္ကိုင္းၿပီး လြယ္ပါမ်ားလာရင္ ေက်ာရိုးမႀကီးကို ထိခိုက္ေစႏုိင္ၿပီး လက္ျပင္ကိုင္းသြားေစႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ခါးကိုမတ္မတ္ထားၿပီးမွ ေက်ာပိုးအိတ္လြယ္ပါ။

မွတ္သားစရာ တစ္ခုခုရလိုက္ရင္ SHARE လိုက္ပါ။