ရာသီခြင္မ်ားႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္ဆိုင္ရာ စိတ္သေဘာထားမ်ား

0
420

သင့္ရာသီခြင္က သင္ဘယ္ေလာက္အထိ ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးတယ္။ ရည္မွန္းခ်က္ေတြအေပၚ ဘယ္လိုခံယူခ်က္ေတြထားတယ္ဆိုတာကို ခန္႔မွန္းလို႔ရတယ္တဲ့ စာခ်စ္သူတို႔ေရ….။ သင့္ရာသီခြင္က ေျပာျပေနတဲ့  သင့္ရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္ဆုိင္ရာ စိတ္သေဘာထားေလးေတြကို ဖတ္ၾကည့္လိုက္ၾကရေအာင္ေနာ္။

၁။ မိႆရာသီဖြား (Aries)
(မတ္လ ၂၁ရက္မွ ဧၿပီ ၂ဝရက္ေန႔အတြင္း ေမြးဖြားသူမ်ား)

မိႆရာသီဖြားေတြဟာ ရည္မွန္းခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သူမတူေအာင္ စိတ္ဓာတ္ျပင္းျပၾကပါတယ္။ ရည္မွန္းခ်က္ျပည့္ဝဖို႔ဆိုရင္ ဘယ္လိုအခက္အခဲေတြကိုမဆို ဇြဲမေလွ်ာ့တမ္းေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္သူေတြျဖစ္ၾကပါတယ္။ မိမိရဲ႕ေန႔ရက္ေတြကိုလည္း ရည္မွန္းခ်က္ေတြဆီေလ်ွာက္လွမ္းဖို႔ ေျခလွမ္းအျဖစ္အသံုးခ်တတ္ၾကပါတယ္။

၂။ ၿပိႆရာသီဖြား (Taurus)

(ဧၿပီလ ၂၁ရက္မွ ေမလ ၂၁ရက္အတြင္း ေမြးဖြားသူမ်ား)

ၿပိႆရာသီဖြားေတြရဲ႕ ပန္းတိုင္ဟာ ဆူးေျငာင့္ေတြနဲ႔ ျပည့္ႏွက္ေနတဲ့ လမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ရည္မွန္းခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ လက္ေတြ႕က်ၿပီး လုပ္ေဆာင္လို႔ရႏိုင္တဲ့ ပန္းတိုင္ေတြကို ခ်မွတ္ထားတတ္ၾကပါတယ္။ မိမိလိုခ်င္တဲ့အရာေတြကို ဘယ္လိုအေၾကာင္းေၾကာင့္မွ လက္လြတ္မခံဘဲ ရေအာင္ယူတတ္ၾကတာ ၿပိႆရာသီဖြားေလးေတြပါ။

၃။ ေမထုန္ရာသီဖြား (Gemini)

(ေမလ ၂၂ ရက္မွ ဇြန္ ၂၁ ရက္အတြင္း ေမြးဖြားသူမ်ား )

ေမထုန္ရာသီဖြားေတြဟာ အဆံုးသတ္မွာ ရရွိခံစားရမယ့္ အက်ိဳးေက်းဇူးကို ျမင္ေယာင္ၾကည့္ၿပီး  ႀကံဳေတြ႔လာတဲ့ အခက္အခဲေတြကို ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ၾကသူေတြပါ။ ျပႆနာေတြကို ျဖတ္ထိုးဉာဏ္နဲ႔ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ပါတယ္။ အက်ိဳးနဲ႔ အျပစ္ကုိျမင္ေအာင္ၾကည့္ၿပီး ပညာသားပါပါနဲ႔ လိုခ်င္တာကို ရေအာင္ယူတတ္ၾကပါတယ္။

၄။ ကရကဋ္ရာသီဖြား (Cancer)
(ဇြန္လ ၂၂ရက္မွ ဇူလိုင္လ ၂၃ရက္အတြင္း ေမြးဖြားသူမ်ား)

လုပ္ေဆာင္သမွ်အရာတိုင္းမွာ ထိပ္ဆံုးျဖစ္ခ်င္တာ ကရကဋ္ရာသီဖြားေတြပါ။ မိမိရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ေတြဆီကို ေလွ်ာက္လွမ္းရင္း သူတစ္ပါးကိုလည္း အားေပးကူညီတတ္ပါေသးတယ္။ အရာရာကို ေသြးေအးေအးနဲ႔ ေျဖရွင္းႏိုင္ၿပီး ရက္ေရာပ်ဴငွာတဲ့ ႏွလံုးသားပိုင္ရွင္ေတြပါ။ ဘဝမွာေအာင္ျမင္ၾကသလို အမ်ားရဲ႕ယံုၾကည္ကိုးစားမႈကိုလည္း ခံရတတ္ပါတယ္။

၅။ သိဟ္ရာသီဖြား (Leo)
(ဇူလိုင္လ ၂၄ရက္မွ ၾသဂုတ္လ ၂၃ရက္အတြင္း ေမြးဖြားသူမ်ား)

အုပ္စုလိုက္ေဖာ္ေဆာင္ရမယ့္ ရည္မွန္းခ်က္ေတြမွာ သိဟ္ရာသီဖြားေတြက ေခါင္းေဆာင္ေတြျဖစ္ၾကပါတယ္။ မိမိကိုယ္ကို အျပည့္အဝယံုၾကည့္တယ္၊ အေကာင္းျမင္တတ္တယ္။ မိမိရဲ႕စိတ္အားထက္သန္မႈေတြနဲ႔ အျခားသူေတြကိုပါ တက္ၾကြလာေအာင္ဖန္တီးေပးႏိုင္ပါတယ္။

၆။ ကန္ရာသီဖြား (Virgo)
(ၾသဂုတ္လ ၂၄ရက္မွ စက္တင္ဘာလ ၂၃ ရက္အတြင္း ေမြးဖြားသူမ်ား)

ကန္ရာသီဖြားေတြကေတာ့ ျမင္လိုက္တာနဲ႔ ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြးေကာင္းမြန္တဲ့ ပံုကိုထင္ဟပ္ေနတဲ့သူေတြပါ။ ရည္မွန္းခ်က္ေတြကို အေကာင္းဆံုးေသာနည္းလမ္းေတြနဲ႔ ျဖည့္တင္းၾကၿပီး အရာရာမွာ ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာနဲ႔ အမွားနည္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္တတ္ၾကပါတယ္။ ရည္မွန္းခ်က္ျပင္းျပလြန္းတာေၾကာင့္ အမ်ားကစိတ္ႀကီးထက္သူတစ္ေယာက္အျဖစ္ ျမင္တတ္ၾကပါတယ္။

ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၳဝင္ မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

၇။ တူရာသီဖြား (Libra)
(စက္တင္ဘာလ ၂၄ရက္မွ ေအာက္တိုဘာ ၂၃ ရက္အတြင္းေမြးဖြားသူမ်ား)

တူရာသီဖြားေတြကေတာ့ ျဖစ္ခ်င္တာထက္ ျဖစ္သင့္တဲ့ရည္မွန္းခ်က္ေတြကို ခ်မွတ္ထားၿပီး တစိုက္မတ္မတ္ပံုမွန္ႀကိဳးစားတတ္ၾကသူေတြပါ။ ဘဝရည္မွန္းခ်က္ေတြခ်မွတ္ထားေပမဲ့ ျပင္းျပပူေလာင္စြာႀကိဳးစားတတ္သူေတြေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ေရာင့္ရဲေအးခ်မ္းတဲ့ စရိုက္ေၾကာင့္ ေျခလွမ္းေတြကိုလည္း တည္ၿငိမ္စြာေလွ်ာက္လွမ္းတတ္ၾကပါတယ္။

၈။ ၿဗိစာၦရာသီဖြား (Scorpio)
(ေအာက္တုိဘာလ ၂၄ရက္ေန႔မွ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၂ ရက္အတြင္းေမြးဖြားသူမ်ား)

ၿဗိစာၦရာသီဖြားေတြဟာ အမွားေတြကို သင္ခန္းစာယူၿပီး ရည္မွန္းခ်က္အတြက္ ေျခလွမ္းအျဖစ္အသံုးခ်တတ္ပါတယ္။ အခက္အခဲေတြကို ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ လက္ခံၿပီး စိတ္ဓာတ္ႀကံ့ခိုင္စြာေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ၾကပါတယ္။

၉။ ဓႏုရာသီဖြား (Sagittarius)
(ႏုိဝင္ဘာလ ၂၃ရက္မွ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ရက္အတြင္းေမြးဖြားသူမ်ား)

ဓႏုရာသီဖြားေတြဟာ အေျခအေနတစ္ခုခ်င္းစီမွာ ရည္မွန္းခ်က္ေတြခ်မွတ္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္တတ္သူေတြျဖစ္ၾကပါတယ္။ ရည္မွန္းခ်က္ေတြဆီကို စိတ္ဓာတ္တည္ၿငိမ္စြာနဲ႔ ယံုၾကည္မႈရွိစြာေလွ်ာက္လွမ္းတတ္ၾကပါတယ္။

၁ဝ။ မကာရရာသီဖြား (Capricorn)
(ဒီဇင္ဘာ ၂၂ရက္ေန႔မွ ဇန္နဝါရီ ၂ဝရက္အတြင္း ေမြးဖြားသူမ်ား)

မကာရရာသီဖြားေတြရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ေတြအတြက္ စိတ္ရွည္သည္းခံမႈကေတာ့ အားလံုးကၾသခ်ရေလာက္ပါတယ္။ ႀကံဳရတဲ့အခက္အခဲေတြကိုေတာင္ ရည္မွန္းခ်က္ေတြျပည့္ဝဖို႔ အခြင့္အေရးအျဖစ္ဖန္တီးတတ္ၾကပါတယ္။ တစ္ခါတေလမွာ မိမိရဲ႕အေျခအေနနဲ႔ေဝးကြာတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ေတြေၾကာင့္ စိတ္ပင္ပန္းတတ္ပါတယ္။

၁၁။ ကုမ္ရာသီဖြား (Aquarius)
(ဇန္နဝါရီလ ၂၁ရက္မွ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉အတြင္း ေမြးဖြားသူမ်ား)

ကုမ္ရာသီဖြားေတြဟာ မိမိရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္ေတြကို အႏုပညာဆန္စြာ အေသးစိတ္ပံုေဖာ္ႏိုင္ပါတယ္။ မိမိလုပ္သမွ်ေတြကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္းရွိတယ္။ စိန္ေခၚမႈေတြကို ႏွစ္သက္တယ္။

၁၂။ မိန္ရာသီဖြား (Pisces)
(ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂ဝရက္ေန႔မွ မတ္လ ၂ဝရက္အတြင္း ေမြးဖြားသူမ်ား)

မိန္ရာသီဖြားေတြရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ေတြဟာ အနည္းငယ္အိပ္မက္ဆန္ပါတယ္။ စိတ္ကူးယဥ္ကမာၻေတြမွာ နစ္ေမ်ာေနတတ္ၿပီး လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ ေျခလွမ္းေတြကေတာ့ နည္းတတ္ပါတယ္။ အႏုပညာဆန္တဲ့လုပ္ငန္းေတြေတာ့ ေအာင္ျမင္တတ္ပါတယ္။

သင့္အတြက္မွန္ေနခဲ့ရင္ သူငယ္ခ်င္းေတြအတြက္ SHARE ေပးလိုက္ပါဦး။