မိသားစုစီမံကိန္း (family planning) က ဘာေၾကာင့္ အေရးႀကီးတာလဲ။

0
151

ဂႏၳဝင္စာခ်စ္သူတို႔ေရ…

လက္ထပ္ေတာ့မယ့္သူေတြ၊ လက္ထပ္ကာစသူေတြအတြက္ သိပ္ကိုအေရးႀကီးတဲ့အခန္းက႑ကေတာ့ လက္ထပ္ၿပီးသြားတဲ့အခါ တည္ေဆာက္မယ့္ မိသားစုပံုစံပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လက္ထပ္ၿပီးတဲ့အခါ ယူမယ့္ကေလးအေရအတြက္၊ ကေလးေတြရဲ႕ အသက္အရြယ္အပိုင္းအျခားေတြအတြက္ မိသားစုစီမံကိန္းခ်ထားသင့္ပါတယ္။

လူအမ်ားစုကေတာ့ အိမ္ေထာင္ျပဳၿပီးတဲ့အခါ ကေလးလိုခ်င္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ ယူပစ္လိုက္ရင္ရတဲ့ကိစၥလို႔ ထင္ေနတတ္ၾကပါတယ္။ မိသားစုစီမံကိန္းဟာ အိမ္ေထာင္ေရးဘဝမွာ ေငြေၾကးျပႆနာနဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲမႈျပႆနာေတြကို မ်ားစြာေလ်ာ့က်ေစပါတာေၾကာင့္ သိပ္ကိုအေရးႀကီးတဲ့ အရာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ရင္ေသြးေတြဆိုတာ အိမ္ရဲ႕ဆည္းလည္းေလးေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကိုယ္အဆင္သင့္မျဖစ္သင့္ခင္မွာ ကိုယ္ဝန္ရသြားတာ၊ ကေလးနီးသြားတာျဖစ္သြားတဲ့အခါ ကေလးငယ္ေတြရဲ႕ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးစတဲ့ကိစၥေတြကို ျပည့္ျပည့္စံုစံုျဖည့္စြမ္းေပးဖို႔ အဆင္မေျပႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ လက္မထပ္ခင္ဒါမွမဟုတ္ လက္ထပ္ၿပီးကာစအခ်ိန္မွာကတည္းက ဘယ္ႏွႏွစ္မွာ ကေလးဘယ္ႏွစ္ေယာက္ယူမယ္ဆိုတာ သတ္မွတ္ထားတဲ့အခါ လစ္ဟင္းမႈေတြကို ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ပါတယ္။

မိသားစုစီမံကိန္း ေသခ်ာခ်မွတ္ထားျခင္းမရွိတဲ့အခါ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ကိုယ္ဝန္ရသြားတာမ်ိဳးျဖစ္တဲ့အခါမွာ ေမြးဖြားလာမယ့္ကေလးရဲ႕ က်န္းမာေရးနဲ႔ လက္ရွိကေလးအၾကား ဗ်ာမ်ားရတတ္ပါတယ္။ မိခင္အေနနဲ႔ လက္ရွိကေလးကို ႏို႔ခ်ိဳအျပည့္အဝတိုက္ေကြ်းခြင့္မရသလို ဝမ္းထဲက ကေလးအတြက္လည္း က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေတြ အလံုအေလာက္မေပးႏိုင္တာမ်ိဳးုျဖစ္တတ္ပါတယ္။

အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္ဟာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္တဲ့အခါနဲ႔ ကေလးေမြးဖြားတဲ့အခါ အင္အားေတြကုန္ခမ္းသြားပါတယ္။ ကေလးတစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္နီးကပ္လြန္းတဲ့အခါ အမ်ိဳးသမီးရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္က ျပန္လည္အားျဖည့္ဖို႔ အခ်ိန္မလံုေလာက္ေတာ့ဘဲ က်န္းမာေရးထိခိုက္တာေတြျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ ကေလးတစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ျခားလိုက္ျခင္းအားျဖင့္ မိခင္နဲ႔ကေလးႏွစ္ေယာက္လံုးရဲ႕ က်န္းမာေရးအတြက္ ေကာင္းမြန္ပါတယ္။

ယေန႔ေခတ္ႀကီးဟာ အိမ္ေထာင္ရွင္အမ်ိဳးသမီးေတြအေနနဲ႔ အိမ္ရွင္မတာဝန္တစ္ခုတည္းကိုထမ္းေဆာင္ၿပီး ေရာင့္ရဲေနလို႔မရေတာ့ပါဘူး။ စရိတ္စကမ်ားလာတဲ့ အိမ္အသံုးစရိတ္ေတြကို ဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ေယာက္လံုး အလုပ္လုပ္ရတဲ့အတြက္ မိသားစုစီမံကိန္းခ်မွတ္ျခင္းမရွိဘူးဆိုရင္ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ အလုပ္အကိုင္ကို ထိခုိက္ေစပါတယ္။

စာဖတ္ပရိသတ္ေတြအေနနဲ႔ မိသားစုစီမံကိန္းေတြမခ်ခင္မွာ ကေလးငယ္တစ္ေယာက္ကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ဖို႔ဆိုတာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာျပင္ဆင္ထားဖို႔နဲ႔ ေငြေၾကးေတြကိုျပင္ဆင္ထားဖို႔လိုတဲ့အရာျဖစ္ပါတယ္။ မိမိအတြက္မႏိုင္ဝန္ေတြျဖစ္ၿပီး ကေလးေတြနဲ႔ ကသီကလင္မျဖစ္ေစေအာင္ နားလည္တတ္ကြ်မ္းတဲ့ပညာရွင္ေတြနဲ႔ တိုင္ပင္ၿပီး သင့္ေတာ္တဲ့သားဆက္ျခားနည္းကို အသံုးျပဳသင့္ပါတယ္။

လူအမ်ိဳးမ်ိဳးမွာ မတူညီတဲ့ မိသားစုစီမံကိန္းေတြရွိတတ္ၾကပါတယ္။ လူေတြရဲ႕ အေျခအေနေတြမတူညီတာေၾကာင့္ တိက်တဲ့ မိသားစုစီမံကိန္းေတြကို ပံုေသသတ္မွတ္ထားလို႔မရႏိုင္ပါဘူး။ ဒေငြေရးေၾကးေရးအေျခအေန၊ မိသားစုအေျခအေနေတြကို ခ်င့္ခ်ိန္ၾကည့္ၿပီး မိမိအတြက္ သင့္ေတာ္တဲ့အစီအစဥ္ကို ဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ေယာက္တိုင္ပင္ၿပီး ခ်ထား ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ ေကာင္းမြန္တဲ့ မိသားစုစီမံကိန္းေတြကို ခ်မွတ္ဖို႔အတြက္ မွန္ကန္စိတ္ခ်ရတဲ့ သားဆက္ျခားနည္းေတြကို အသံုးျပဳၿပီးသားဆက္ျခားဖို႔ လိုပါတယ္။ ေသာက္ေဆးလို၊ သံုးလခံထိုးေဆး၊ တစ္လခံထိုးေဆးလို နည္းလမ္းေတြကို အသံုးျပဳလို႔ရသလို IUD ေတြကိုအသံုးျပဳၿပီးေတာ့လည္း မိသားစုစီမံကိန္းကို လိုသလို ထိန္းခ်ဳပ္စီစဥ္ထားလို႔ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း Lydia က အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရၿပီး ေဘးကင္းတဲ့ သားဆက္ျခားပစၥည္းေတြကို တင္ဆက္ေပးေနတာေပါ့။ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ အနာဂတ္ဟာ  အမ်ိဳးသမီးေတြကိုယ္တုိင္ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့အရာသာျဖစ္ရမယ္လို႔ Lydia ကယံုၾကည္ပါတယ္။