မိခင္ေလာင္းတိုင္းသိထားသင့္တဲ့ Rooming In ဆိုသည္မွာ…

0
127

စာခ်စ္သူတို႔ေရ…။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္ေလာင္းမ်ားအတြက္ Rooming In ဆုိတာဘာလဲ?

ေမြးဖြားျပီးစေမေမမ်ားအေနနဲ ့ ရင္ေသြးငယ္ေလးနဲ ့ေမြးဖြားၿပီးစကာလေလးတြင္အတူရွိေနေစျခင္း(Rooming In) ဆိုတာဘာေၾကာင့္အေရးႀကီးလဲဆိုတာကိုက်န္းမာေရးဗဟုသုတရရွိေစဖို႔ဂႏၱ၀င္မီဒီယာႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏တစ္ခုတည္းေသာႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ JCIA လက္မွတ္ရပန္းလိႈင္စီလံုေဆးရုံတို႔မွပူးေပါင္းတင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ပန္းလႈိင္စီလံုေဆးရုံဟာဆိုရင္အခ်ဳိ႕ေသာမိခင္ႏွင့္ကေလးရဲ႕ က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားအတြက္ Baby Care Unit ကိုသီးသန္႔ထားရွိေပးထားေသာ္လည္းမိခင္ႏွင့္ကေလးအတြက္အလြန္အက်ဳိးမ်ားသည့္ Rooming In စနစ္ကိုအားေပးလ်က္ရွိေသာေဆးရုံျဖစ္ပါတယ္။

သင့္သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြေတြထဲမွာမဗိုက္ေလးေတြရွိတယ္ဆိုရင္ MENTION ေခၚၿပီး SHARE ေပးလိုက္ပါဦး။

မွ်ေဝျခင္းဆိုတာဂရုစိုက္ျခင္းႏွင့္ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကိုျပသျခင္းပဲမဟုတ္လား။