ညဘက္ေနာက္က်မွ အိပ္ရာဝင္တတ္သူေတြက IQ ျမင့္တဲ့သူေတြျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႔ရွိရ

0
282

          ညဘက္ေနာက္က်မွ အိပ္တတ္သူေတြဟာ ေစာေစာ အိပ္ရာဝင္တတ္သူေတြထက္ ပိုၿပီး IQ ျမင့္တယ္ဆိုရင္ သင္ယံုမလား။ ဒါဟာ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ညဘက္ေနာက္က်မွ အိပ္ရာဝင္တတ္သူေတြဟာ လရဲ႕စြမ္းအင္ကို ပိုမိုစုပ္ယူႏိုင္တာေၾကာင့္ တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းရင့္သန္ၿပီး စိတ္သေဘာထားပြင့္လင္းတတ္ၾကပါတယ္။ အဲ့ဒီလုိပဲ ဉာဏ္ရည္ျမင့္တဲ့သူေတြက သာမန္လူေတြထက္ပိုၿပီး အိပ္ရာဝင္ေနာက္က်ပါတယ္။

သုေတသနေတြကို အၿမဲမျပတ္ျပဳလုပ္ၿပီး ေလ့လာဆန္းစစ္ေနတဲ့ “Study Magazine” က မၾကာေသးမီကမွ အိပ္ခ်ိန္ေတြကို စစ္တမ္းေကာက္ယူၿပီး ေလ့လာခဲ့ပါတယ္။ သူတို႔ေတြ႕ရွိခဲ့တာေတြကေတာ့ ေအာက္မွာေဖာ္ျပထားတဲ့အတိုင္းပါပဲ။ ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၳဝင္မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္သည္။

အသက္ (၂ဝ)ေက်ာ္လူငယ္ေတြကို IQ အလိုက္ခြဲျခားၿပီးစစ္တမ္းယူထားေသာ ပ်မ္းမွ်အိပ္ခ်ိန္မ်ား
၁။ သာမန္ဉာဏ္ရည္ရွိသူ(IQ level ၇၅ နဲ႔ေအာက္)ေတြက…

ပံုမွန္ရက္ေတြမွာ ည ၁၁း ၄၅ မွာအိပ္ၿပီး မနက္ ၇း ၂ဝ မွာ ထၾကတယ္။

ပိတ္ရက္ေတြမွာ ည ၁၂း ၃၅ မွာအိပ္ၿပီး မနက္ ၁ဝး ၁ဝမွာ ထၾကတယ္။

၂။ ဉာဏ္ရည္အနည္းငယ္ျမင့္သူ (IQ level ၉ဝ နဲ႔ ၁၁ဝ ၾကား) ေတြက…

ပံုမွန္ရက္ေတြမွာ ည (၁၂း ၁ဝ) မွာအိပ္ၿပီး မနက္ (၇း ၃၂) မွာ ထၾကတယ္။

ပိတ္ရက္ေတြမွာ ည (၁း ၁၅) မွာအိပ္ၿပီး မနက္ (၁ဝး ၁၄) မွာ ထၾကတယ္။

၃။ ဉာဏ္ရည္ျမင့္လြန္းသူ (IQ level ၁၂၅ နဲ႔အထက္) ေတြက…

ပံုမွန္ရက္ေတြမွာ ည (၁၂း ၃ဝ) မွာအိပ္ၿပီး မနက္ (၈း ဝဝ) မွာ ထၾကတယ္။

ပိတ္ရက္ေတြမွာ ည (၁း ၄၅) မွာအိပ္ၿပီး မနက္ (၁၁း ဝဝ) မွာ ထၾကတယ္။

စစ္တမ္းေကာက္ယူခ်က္အရ IQ ျမင့္တဲ့သူ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက “အလုပ္ေတြကို ေကာင္းေကာင္းအာရံုစူးစိုက္ၿပီး လုပ္ႏုိင္တာက သူမ်ားေတြအိပ္ေမာက်ခ်ိန္ ညသန္းေခါင္ယံပါပဲ” လို႔ ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ညသန္းေခါင္ယံအခ်ိန္မွာ တစ္ေန႔တာသင္ယူခဲ့သမွ် ပညာရပ္ေတြကို ေကာင္းစြာ ေလ့လာမွတ္သားၿပီး ျပန္လည္ေလ့က်င့္ႏိုင္ပါတယ္။

“ေစာေစာထတဲ့ငွက္က အစာပိုဝတယ္” ဆိုတာ မွန္ပါတယ္။ ေစာေစာထတဲ့ငွက္က ေျမျပင္ေပၚမွာ သြားလာေနတဲ့ ပိုးေကာင္ေလးေတြကို ဖမ္းယူႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ညဇီးကြက္ေတြကေတာ့ အဲဒီပိုးေကာင္ေလးေတြ ညဘက္အစာရွာၿပီး တြင္းထဲျပန္မဝင္ခင္ကတည္းကတင္ အားရပါးရဖမ္းယူစားေသာက္ႏုိင္တယ္ မဟုတ္လား။

ေနာက္က်မွ အိပ္ရာဝင္တတ္သူေလးေတြ ဂုဏ္ယူစြာနဲ႔ SHARE လိုက္ဦးေနာ္။