ဆန္႔က်င္ဘက္

0
234

“ခ်စ္ျခင္း” ရဲ႕ ဆန္႔က်င္ဘက္က “မုန္းတီးျခင္း” မဟုတ္ပါဘူး။

အခ်စ္ကို လ်စ္လ်ဴရႈထားျခင္းပါ။

“အႏုပညာဆန္ျခင္း”ရဲ႕ ဆန္႔က်င္ဘက္က “အက်ည္းတန္ျခင္း” မဟုတ္ပါဘူး။

အႏုပညာကို မခံစားတတ္ျခင္းပါ။

“ယုံၾကည္သက္ဝင္ျခင္း” ရဲ႕ ဆန္႔က်င္ဘက္က “အယူမွားျခင္း” မဟုတ္ပါဘူး။

ယံုၾကည္မႈမထားျခင္းပါ။

ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၳဝင္မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္သည္။

“ရွင္သန္ျခင္း” ရဲ႕ ဆန္႔က်င္ဘက္က “ေသဆံုးျခင္း” မဟုတ္ပါဘူး။

အက်ိဳးရွိရွိ မရွင္သန္တတ္ျခင္းပါ။

  • အယ္လီ ဝီဆယ္လ္ (Elie Wiesel)

သေဘာက်ႏွစ္သက္တယ္ဆိုရင္ SHARE လိုက္ပါ။