စိုးရိမ္ပူပန္မႈကို ဘယ္လိုေခ်မႈန္းပစ္မလဲ။

0
183

ယေန႔ေခတ္မွာ တခ်ိဳ႕သူေတြရဲ႕ရွင္သန္ျခင္းကို ႏႈတ္ယူသြားတဲ့တရားခံဟာ စိတ္ဖိစီးမႈပါ။

စိတ္ဖိစီးမႈဟာ အရာအားလံုးကို တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းၿပီးေျမာက္ပိုင္ဆိုင္ခ်င္တဲ့ စိုးရိမ္ပူပန္စိတ္ကေန စတင္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ စိတ္ကို တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ထားပါ။

အသက္ဝဝရွဴပါ။

တစ္ေန႔ခ်င္းစီကို ႏိုင္သေလာက္ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈနဲ႔ပဲ ျဖတ္သန္းရင္း စိုးရိမ္ပူပန္မႈကို ေခ်မႈန္းပစ္လိုက္ပါ။

ဤေဆာင္းပါးကုိ ဂႏၳဝင္မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္သည္။