ခ်စ္သူႏွစ္ေယာက္ၾကားက သစၥာတရားဆိုတာက ဘာလဲ

0
289

ခ်စ္သူႏွစ္ေယာက္ၾကားက သစၥာတရားဆိုတာ….

တစ္ေယာက္ရဲ႕အားနည္းခ်က္ကိုတစ္ေယာက္ အမွန္တကယ္လက္ခံႏိုင္ၿပီး အားေပးကူညီေပးတာ

ခ်စ္သူႏွစ္ေယာက္ၾကားက သစၥာတရားဆိုတာ…

တစ္ေယာက္ရဲ႕လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ကိုတစ္ေယာက္ ထိန္းသိမ္းထားေပးတာ၊ အရွက္တကြဲ အက်ိဳးနည္းျဖစ္ေစမယ့္ အျပဳအမူေတြကို ေရွာင္ရွားေပးတာ။

ခ်စ္သူႏွစ္ေယာက္ၾကားက သစၥာတရားဆိုတာ…

တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ အျပည့္အဝယံုၾကည္တာ၊ တတိယလူတစ္ေယာက္ေၾကာင့္ အခ်စ္ေရးမွာ ကေတာက္ကဆေတြျဖစ္လာတာမ်ိဳးေတြကို ေရွာင္ၾကဥ္တာ။

ခ်စ္သူႏွစ္ေယာက္ၾကားက သစၥာတရားဆိုတာ…

တစ္ေယာက္မွားသြားတဲ့အခါတစ္ေယာက္ ခ်ိဳးခ်ိဳးဖဲ့ဖဲ့မေျပာဘဲ အေကာင္းဆံုးျပဳျပင္ႏို္င္ေအာင္ ေထာက္ျပျပဳျပင္ေပးတယ္။ လူေတြက ဘယ္ေလာက္ပဲခ်စ္သူကို ကဲ့ရဲ႕ေဝဖန္ၾကပါေစ ခ်စ္သူဖက္ကေန ရပ္တည္ေပးတယ္။

ခ်စ္သူႏွစ္ေယာက္ၾကားက သစၥာတရားဆိုတာ…

တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိခိုက္ေအာင္ ျပဳမူတာမ်ိဳးကိုေရွာင္ၾကဥ္တယ္။ တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ ေပးခဲ့ဖူးတဲ့ ကတိေတြကို တည္ေအာင္ႀကိဳးစားၿပီး အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈနဲ႔ ဘဝကိုေရွ႕ဆက္တယ္။

ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၳဝင္ မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ခ်စ္သူႏွစ္ေယာက္ၾကားက သစၥာတရားဆိုတာ…

တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ ဂုဏ္သေရညွိဳးႏြမ္းေစမယ့္ အလုပ္မ်ိဳးေတြကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ၾကတယ္။ ခ်စ္သူရဲ႕ ႐ႈံးနိမ့္ခ်ိန္ေတြမွာ ခ်စ္သူလက္ကိုတင္းတင္းဆုပ္ကိုင္ထားေပးတယ္။

ခ်စ္သူႏွစ္ေယာက္ၾကားက သစၥာတရားဆိုတာ…

တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္အရာအားလံုးထက္ ဦးစားေပးတာ၊ တစ္ေယာက္လိုအပ္တဲ့အခ်ိန္မွာတစ္ေယာက္ရွိေနေပးတာ ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ခ်စ္သူႏွစ္ေယာက္ၾကားက သစၥာတရားဆိုတာ…

ခ်စ္သူရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈေတြတုိင္းကို ထပ္တူထပ္မွ်ခံစားေပးတာ၊ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြတိုင္းကို ပိုမိုတိုးပြားေစတာ၊ ေအးအတူပူအမွ် မွ်ေဝခံစားေပးတာ၊ သူ႔ဘဝအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့အရာတုိင္းကို ကိုယ့္ဘဝအျဖစ္ခံယူလက္ခံထားတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ခ်စ္သူႏွစ္ေယာက္ၾကားက သစၥာတရားဆိုတာ…

ခ်စ္သူနွစ္ေယာက္ၾကားမွာ ဘယ္လိုျပႆနာေတြႀကံဳႀကံဳ တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ မဖယ္ခြာဘဲ ရွိေနေပးတာ၊ ေနာက္ထပ္လူတစ္ေယာက္ကို အခ်စ္ႀကိဳးဝိုင္းထဲကို အဝင္မခံတာ၊ အေနေဝးျခင္းနီးျခင္းေတြက အခ်စ္အေပၚမွာ သက္ေရာက္မႈမရွိေတာ့တာကို ဆိုလိုပါတယ္။

ခ်စ္သူတိုင္း သစၥာတရားေတြနဲ႔ အျပန္အလွန္ခ်ည္ေႏွာင္ႏိုင္ၾကပါေစေနာ္။