ကုိယ့္ကိုယ္ကို သံုးသပ္မႈနဲ႔ ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးတိုးတက္မႈကို တိုးျမႇင့္ေပးမယ့္ အေလ့အထ ၅ ခု

0
141
၁။ ကုိယ့္ကိုယ္ကို ႐ိုးသားမႈရွိပါ။

ကုိယ္ဘယ္လိုလူျဖစ္ေနပါေစ။ ကုိယ့္ျဖစ္တည္မႈအေပၚ ႐ိုးသားပါ။

၂။ ကုိယ့္အေလ့အထေတြကို သတိထားပါ။

ကုိယ့္အမူအက်င့္ေတြကို သိထားမွ ကုိယ္ဘယ္လိုလူမ်ိဳးျဖစ္ခ်င္တယ္။ ဘယ္လိုလူမ်ိဳးမျဖစ္ ခ်င္ဘူးဆိုတာ ပုိသိလာမွာပါ။

၃။ ကုိယ့္တန္ဖိုးထားမႈေတြကို သဲသဲကြဲကြဲသိပါ။

ကုိယ့္အတြက္ ဘာကအေရးႀကီးဆံုးလဲဆိုတာ အခ်ိန္ယူစဥ္းစားပါ။ ဒါမွသာ ကုိယ့္ကုိယ္ကို အဲ့ဒီတန္ဖိုးေတြနဲ႔ ရွင္သန္ေနတယ္၊ မရွင္သန္ေနဘူးဆိုတာ သံုးသပ္ႏိုင္မွာပါ။

ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၳဝင္မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္သည္။

၄။ ခြင့္လႊတ္ပါ။

အမွားလုပ္မိတဲ့အခါ ကုိယ့္ကိုယ္ကို ခြင့္လႊတ္ပါ။ လူတိုင္းဟာ အမွားနဲ႔မကင္းၾကပါဘူး။

၅။ ကုိယ့္ကိုယ္ကုိ အၿမဲဆန္းစစ္သြားပါ။

မွတ္တမ္းတစ္ေစာင္ထားၿပီး ကုိယ့္ရဲ႕တိုးတက္မႈနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို မွတ္တမ္းတင္သြား ပါ။

သိမွတ္ဖြယ္ရာေလးေတြ မွ်ေဝဖို႔ ဒီစာေစာင္ေလးကုိ SHARE လိုက္ပါဦးေနာ္။