ကိုယ့္မ်က္ႏွာပံုစံနဲ႔ လိုက္ဖက္ေအာင္ ဘယ္လိုဆံပင္ပံုစံထားမလဲ

0
317

ကိုယ္အႀကိဳက္ဆံုး အႏုပညာရွင္တစ္ေယာက္က ဒီဆံပင္ေလးညွပ္လိုက္လို႔ ကိုယ္လည္းလိုက္ညွပ္မယ္ဆိုတာ မျဖစ္သင့္ပါဘူးေနာ္။ အဲဒီဆံပင္က သူ႔မ်က္ႏွာပံုစံနဲ႔ လိုက္ေပမဲ့ ကိုယ့္မ်က္ႏွာပံုစံနဲ႔ လိုက္ခ်င္မွလည္းလိုက္မွာပါ။

အေကာင္းဆံုးကေတာ့ ကိုယ့္မ်က္ႏွာပံုစံနဲ႔ လိုက္ဖက္တဲ့ ဆံပင္ပံုစံထားဖို႔ပါပဲ။

ဒါေၾကာင့္ ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ဘယ္လိုမ်က္ႏွာပံုစံက ဘယ္လိုဆံပင္ပံုစံနဲ႔ လိုက္ဖက္တယ္ဆိုတာကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

 

ကိုယ့္မ်က္ႏွာပံုစံနဲ႔ လိုက္ဖက္ေအာင္ ဘယ္လိုဆံပင္ပံုစံထားမလဲ