ကမာၻႀကီးကို တိုးတက္ေျပာင္းလဲေစခဲ့ေသာ သမိုင္းဝင္တီထြင္မႈမ်ား

0
227

၁။ ေက်ာက္လက္နက္ေတြကို လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၃.၃ သန္းခန္႔က စတင္တီထြင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီတီထြင္မႈေၾကာင့္ အမဲလိုက္ဖို႔နဲ႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုကာကြယ္ဖို႔ ပိုလြယ္သြားတယ္။

၂။ မီးကို ထိန္းခ်ဳပ္နည္းကို လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၁သန္းခန္႔က စတင္တီထြင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီတီထြင္မႈေၾကာင့္ ခ်က္ျပဳတ္ဖို႔၊ မီးလႈံဖို႔၊ သားရဲတိရစာၦန္ေတြကို ေျခာက္လွန္႔ဖို႔ လြယ္ကူလာတယ္။

၃။ ဝတ္စရာေတြကို လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၁ သိန္းခန္႔က စတင္တီထြင္ခဲ့ပါတယ္။

၄။ ပုေလြကို လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၄၂ဝဝဝ ခန္႔က စတင္တီထြင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီတီထြင္မႈေၾကာင့္ ဂီတနဲ႔ အႏုပညာကို ခံစားတတ္လာၾကတယ္။

၅။ စိုက္ပ်ိဳးေရးကို လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၁၂ဝဝဝ ခန္႔က စတင္တီထြင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီတီထြင္မႈေၾကာင့္ စားဝတ္ေနေရးေတြ ပိုအဆင္ေျပလာၿပီး စားစရာေတြ အဆင့္ျမင့္လာတယ္။

၆။ တိရစာၦန္ေမြးျမဴေရးကို လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၁ဝဝဝဝ ခန္႔က စတင္တီထြင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီတီထြင္မႈေၾကာင့္ သိုး၊ ဆိတ္၊ ဝက္၊ ႏြားစတဲ့ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္ေတြ ေပါမ်ားလာတယ္။

၇။ ဘီးလံုးေတြကို ၃၅ဝဝ ဘီစီခန္႔က မက္ဆိုပိုေတးမီးယားမွာ စတင္တီထြင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီတီထြင္မႈေၾကာင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးေတြ အရမ္းကို လြယ္ကူသြားတယ္။

၈။ သေဘၤာရြက္တိုင္ေတြက္ု ၃၂ဝဝ ဘီစီခန္႔က အီဂ်စ္ႏိုင္ငံမွာ မက္ဆိုပိုေတးမီးယားမွာ စတင္တီထြင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီတီထြင္မႈေၾကာင့္ ေရထဲကေန ပင္လယ္ကိုျဖတ္ၿပီး ခရီးသြားႏိုင္လာတယ္။

၉။ ဒဂၤါးျပားေတြကို ၁ဝဝဝ ဘီစီခန္႔က တရုတ္ႏုိင္ငံမွာ စတင္တီထြင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီတီထြင္မႈေၾကာင့္ ကုန္သြယ္မႈေတြ ပိုမိုလြယ္ကူက်ယ္ျပန္႔လာတယ္။

၁ဝ။ အကၡရာစာလံုးေတြကို ၁၈ဝဝ – ၁၇၅ဝ ဘီစီခန္႔က proto- sinaitic စာလံုးေတြအျဖစ္ စတင္တီထြင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီတီထြင္မႈေၾကာင့္ ဗဟုသုတေတြ ပိုၿပီးၾကြယ္ဝလာခဲ့တယ္။

၁၁။ ပစၥည္းမတ့ဲ ကရိန္းေတြကို ၅၁၅ ဘီစီခန္႔က ဂရိႏိုင္ငံမွာ စတင္တီထြင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီတီထြင္မႈေၾကာင့္ အေဆာက္အအံုႀကီးေတြ တည္ေဆာက္ရာမွာ ပိုၿပီးလြယ္ကူလာခဲ့တယ္။

၁၂။ စကၠဴေတြကို သကၠရာဇ္ ၁ဝ၅ ခုႏွစ္ခန္႔က တရုတ္ႏုိင္ငံမွာ စတင္တီထြင္ခဲ့ပါတယ္။

၁၃။ ေလဒလက္ေတြကို သကၠရာဇ္ ၆ဝဝ ခုႏွစ္ခန္႔က အေရွ႕အလယ္ပိုင္းမွာ စတင္တီထြင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီတီထြင္မႈေၾကာင့္ ေလစြမ္းအင္ကို အသံုးခ်ၿပီး စက္ပိုင္းဆိုင္ရာမွာ အသံုးျပဳႏိုင္လာတယ္။

၁၄။ သုညဂဏန္းရဲ႕ အယူအဆကို သကၠရာဇ္ ၆၅ဝ ခုႏွစ္ခန္႔က အိႏၵိယမွာ စတင္တီထြင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီတီထြင္မႈေၾကာင့္ သခ်ၤာနဲ႔ ဂဏန္းအတြက္အခ်က္မွာ ပိုၿပီးတိုးတက္လာတယ္။

၁၅။ ယမ္းမႈန္႔ေတြကုိ သကၠရာဇ္ ၁ဝဝဝ ခုႏွစ္ခန္႔က တရုတ္ႏုိင္ငံမွာ စတင္တီထြင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီတီထြင္မႈေၾကာင့္ အေျမွာက္ေတြ၊ ဗံုးေတြ၊ ေသနတ္ေတြ ပိုၿပီး ထုတ္လုပ္လာၾကတယ္။

၁၆။ ပါဝါမ်က္မွန္ကို ၁၂၈၆ ခုႏွစ္ခန္႔က အီတလီမွာ စတင္တီထြင္ခဲ့ပါတယ္။ တယ္လီစကုပ္နဲ႔ မိုက္ခရုိစကုပ္တီထြင္မႈရဲ႕ ေရွ႕ေျပးျဖစ္ပါတယ္။

၁၇။ ပံုႏွိပ္စက္ကို ၁၄၄ဝ ခုႏွစ္က ဂ်ာမနီႏုိင္ငံမွာ စတင္တီထြင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီတီထြင္မႈေၾကာင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ၊ ဗဟုသုတေတြက မွတ္သားမွ်ေဝရပိုမိုလြယ္ကူလာပါတယ္။

၁၈။ Microscope ကို ၁၅၉ဝ ခုႏွစ္မွာ စတင္တီထြင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီတီထြင္မႈေၾကာင့္ အရာဝတၳဳေတြရဲ႕ အက္တမ္ဖြဲ႕စည္းပံုေတြကို ပိုမိုေလ့လာႏုိင္ၿပီး သိပၸံပညာပိုမိုတိုးတက္လာပါတယ္။

၁၉။ တယ္လီစကုပ္ကို ၁၆ဝ၈ ခုႏွစ္က ဂ်ာမနီႏုိင္ငံမွာ စတင္တီထြင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီတီထြင္မႈေၾကာင့္ အာကာသအေၾကာင္းကို ပိုမိုေလ့လာႏုိင္ၿပီး နကၡတ္ေဗဒကို အေထာက္အကူျပဳပါတယ္။

၂ဝ။ လွ်ပ္စစ္မီးကို ၁၇ရာစုနဲ႔ ၁၈ရာစုၾကားမွာ စတင္တီထြင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီတီထြင္မႈေၾကာင့္ လူေနမႈအဆင့္အတန္းေတြ ျမင့္လာၿပီး စက္မႈပညာမွာ ပိုမိုတိုးတက္လာတယ္။ ဤေဆာင္းပါးကုိ ဂႏၳဝင္မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္သည္။

၂၁။ ေရေႏြးေငြ႔သံုးအင္ဂ်င္စက္ေတြကုိ ၁၇၁၂ ခုႏွစ္မွာ ေသာမတ္စ္ နယူကိုမန္း (Thomas Newcomen) က စတင္တီထြင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီတီထြင္မႈေၾကာင့္ စက္မႈစြမ္းအားတိုးတက္လာၿပီး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးေတြ ပိုမိုလြယ္ကူလာတယ္။

၂၂။ ေမာ္ေတာ္ကားေတြကို ၁၇၆၉ ခုႏွစ္မွာ နီကိုလပ္စ္ ဂ်ိဳးဇက္ပ္ ကပ္ေနာ့္ထ္ (Nicholas-Joseph Cugnot) က စတင္တီထြင္ခဲ့ပါတယ္။

၂၃။ ေဆးထိုးအပ္ကို ၁၇၉၆ ခုႏွစ္မွာ အက္ဒ္ဝပ္ ဂ်န္နာ (Edward Jenner) စတင္တီထြင္ခဲ့ပါတယ္။

၂၄။ လွ်ပ္စစ္ဒိုင္နမိုေတြကို ၁၈၃၁ ခုႏွစ္မွာ မိုက္ကယ္ ဖာရာေဒး (Michael Faraday) က စတင္တီထြင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီတီထြင္မႈေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္မီးကို ပိုမိုထုတ္လုပ္ႏိုင္ၿပီး က်ယ္ျပန္႔စြာ အသံုးျပဳလာႏုိင္ၾကပါတယ္။

၂၅။ ေရခဲေသတၱာကို ၁၈၃၄ ခုႏွစ္မွာ ဂ်က္ေကာ့ဘ္ ပါကင္းစ္ (Jacob Perkins) က စတင္တီထြင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီတီထြင္မႈေၾကာင့္ အစားအစာေတြကို သိမ္းဆည္းႏိုင္လာၿပီး အစားအေသာက္ေတြရဲ႕ သက္တမ္းပိုၿပီး ရွည္လာပါတယ္။

၂၆။ ေၾကးနန္းပို႔စက္ကို ၁၈၄၄ခုႏွစ္မွာ ဆမ္မ်ဴရယ္ ေမာ့စ္ (Samuel Morse) က စတင္တီထြင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီတီထြင္မႈေၾကာင့္ ေၾကးနန္းနဲ႔ ေနရာအႏွံ႔အျပားကို ဆက္သြယ္ႏိုင္လာပါတယ္။

၂၇။ ေမ့ေဆးကို ၁၈၄၆ ခုႏွစ္မွာ ဝီလီယမ္ တီဂ်ီ ေမာ္တန္ (William T. G. Morton) က စတင္တီထြင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီတီထြင္မႈေၾကာင့္ ခြဲစိတ္မႈေတြကို ပိုမိုထိေရာက္စြာ ျပဳလုပ္ႏုိင္လာၿပီး ေရာဂါေတြကို ပိုမိုကုသလာႏိုင္ပါတယ္။

၂၈။ ေရနံတူးစင္ေတြကို ၁၈၅၉ ခုႏွစ္မွာ အဒ္ဝင္ ဒရိတ္ခ္ (Edwin Drake) က စတင္တီထြင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီတီထြင္မႈေၾကာင့္ ေလာင္စာစြမ္းအင္ကို အသံုးခ်ႏိုင္လာၿပီး စက္မႈစြမ္းအားေတြ ပိုမိုတိုးတက္လာပါတယ္။

၂၉။  တယ္လီဖုန္းကို ၁၈၇၆ ခုႏွစ္မွာ အလက္ဇန္းဒါး ဂေရဟမ္ ဘဲလ္ (Alexander Graham Bell) က စတင္တီထြင္ခဲ့ပါတယ္။

၃ဝ။ လွ်ပ္စစ္မီးသီးကို ၁၈၇၉ ခုႏွစ္မွာ ေသာမတ္စ္ အက္ဒီဆင္ (Thomas Edison) က စတင္တီထြင္ခဲ့ပါတယ္။

၃၁။ ေလယာဥ္ပ်ံကို ၁၉ဝ၃ ခုႏွစ္မွာ ရိုက္ညီေနာင္ (Wright Brothers) ႏွစ္ေယာက္က စတင္တီထြင္ခဲ့ပါတယ္။

၃၂။ တီဗီကို ၁၉၂၆ခုႏွစ္မွာ ဂၽြန္ လိုဂီ ဘိုက္ဒ္ (John Logie Baird) က စတင္တီထြင္ခဲ့ပါတယ္။

၃၃။ ပင္နီဆလင္ကို ၁၉၂၈ခုႏွစ္မွာ အလက္ဇန္းဒါး ဖလမ္းမင္း (Alexander Fleming) က စတင္တီထြင္ခဲ့ပါတယ္။

၃၄။ အာကာသလြန္းပ်ံယာဥ္ကို ၁၉၂၈ ခုႏွစ္မွာ စတင္တီထြင္ခဲ့ပါတယ္။

၃၅။ Semi-conductor ေတြကို ၁၉၅၆ ခုႏွစ္မွာ ဂၽြန္ဘာဒင္း (John Bardeen), ဝီလ်ံ ေရွာ့ကေလ (William Shockley) နဲ႔ ေဝါလ္တာ ဘရက္တိန္ (Walter Brattain) တို႔က စတင္တီထြင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီတီထြင္မႈဟာ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းေတြရဲ႕ ကနဦးတီထြင္မႈျဖစ္ပါတယ္။

၃၆။ အင္တာနက္ကို ၁၉၆ဝ ခုႏွစ္မွာ စတင္တီထြင္ခဲ့ပါတယ္။ အင္တာနက္တီထြင္မႈေၾကာင့္ ကမာၻႀကီးဟာ သိသိသာသာကို တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာပါတယ္။

၃၇။ Genetic Engineering ကို ၁၉၇၂ ခုႏွစ္မွာ ဟားဘတ္ ဘိြဳင္ယာ (Herbert Boyer) နဲ႔ စတန္ေလ ကိုဟန္ (Stanley Cohen) က စတင္တီထြင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီတီထြင္မႈေၾကာင့္ ေဆးပညာ၊ မ်ိဳးရိုးဗီဇပညာနဲ႔ မ်ိဳးပြားျခင္းဆိုင္ရာ ပညာရပ္ေတြမွာ တိုးတက္လာခဲ့ပါတယ္။

၃၈။ Personal computer ကို ၁၉၇၅ ခုႏွစ္မွာ MITS Altair 8800 ဆိုတဲ့ နာမည္နဲ႔ စတင္တီထြင္ ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါတယ္။

၃၉။ 3D printing ကို ၁၉၈၄ ခုႏွစ္မွာ စတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါတယ္။

၄ဝ။ စမတ္ဖုန္းေတြကို ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွာ IBM & BellSouth ကေန စတင္တီထြင္ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါတယ္။

၄၁။ လူလုပ္ႏွလံုးအတုကို ၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္မွာ AbioCor ကေန စတင္တီထြင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီတီထြင္မႈေၾကာင့္ ႏွလံုးေရာဂါသမားေတြ အသက္ပိုရွည္ၿပီး က်န္းမာေရးအေထာက္အကူျဖစ္ေစပါတယ္။

၄၂။ လိုခ်င္တဲ့ပစ္မွတ္ေရာက္ေအာင္ အလိုအေလွ်ာက္လားရာေျပာင္းေပးႏိုင္တဲ့ smart bullet ကို ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္မွာ အေမရိကန္စစ္တပ္က စတင္တီထြင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီတီထြင္မႈေၾကာင့္ စစ္ပြဲေတြမွာ မလိုအပ္ဘဲ ထိခိုက္မႈေတြမရွိႏိုင္ပါဘူး။

၄၃။ လူမပါဘဲ အလုိလုိေမာင္းႏွင္ႏိုင္တဲ့ကားကို ၂ဝ၂ဝ ခုႏွစ္မွာ ထုတ္လုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အခုလက္ရွိမွာေတာ့ စမ္းသပ္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး ဒီတီထြင္မႈေအာင္ျမင္သြားရင္ လူေတြရဲ႕ေပါ့ဆမႈေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ ယာဥ္တိုက္မႈေတြကို ၉ဝ% အထိေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

မွတ္သားစရာတစ္ခုခုရလိုက္ရင္ SHARE လိုက္ပါဦးေနာ္။